Basic Life Support Baby's & Kinderen + AED

Iedereen kan vroeg of laat om het even welke plaats een hartstilstand doen. De overlevingskans van het slachtoffer hangt sterk af van de omstaanders.

Hoe snel reageren ze en doen ze nog iets meer dan enkel de hulpdiensten bellen? We hebben geen grote reserve aan zuurstof waardoor schade aan het hart en aan de hersenen reëel wordt binnen de 3 minuten na het ontstaan van de hartstilstand.

Een hartstilstand kan ook kinderen treffen. Omdat zij speciale aandacht verdienen en geen kleine volwassenen zijn, moeten er andere stappen gevolgd worden voor het benaderen van een baby of een kind met een hartstilstand.

In de 4 uur durende cursus Basic Life Support + AED voor Baby's en Kinderen leert men tijdig deze kritieke toestand herkennen en aanpakken in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Naast het aanleren van de reanimatietechnieken wordt ook de meerwaarde van het gebruik van een AED-toestel uitgelegd en aangeleerd.

De opleiding omvat 4 uren en wordt gegeven aan maximaal 15 deelnemers.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basisprincipes van eerste hulp
  • Alarmering van de hulpdiensten
  • Beoordelen van het bewustzijn en de ademhaling
  • Hartmassage en beademen
  • Gebruik van een AED-toestel bij hartstilstand
  • Stabiele zijligging