Cursus Hulpverlener

LIFEGUARD biedt voor bedrijven, scholen en andere instellingen de opleiding 'Hulpverlener’ aan en de verplichte jaarlijkse bijscholingen. Hiervoor zijn wij erkend door de dienst Toezicht Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De opleidingen kunnen zowel binnen het bedrijf als op een externe locatie georganiseerd worden.

De opleidingen en bijscholingen worden conform het KB van 15 december 2010 gegeven. Na het voltooien van de lessenreeks en de bijhorende testen op het einde, verkrijgt de cursist het getuigschrift 'Hulpverlener' dat een geldigheid heeft van 1 jaar maar kan verlengd worden indien de cursist jaarlijks 4 uren bijscholing volgt.
U kan de wettelijke bepalingen nagaan op http://www.werk.belgie.be.

Ieder bedrijf kan bij ons het lessenpakket aanvragen. Wij nemen vervolgens contact op om de inhoud van de opleiding af te stemmen aan de noden en wensen van uw bedrijf. Bepaalde opleidingsonderdelen binnen de opleiding 'Hulpverlener' zijn verplicht en kunnen niet gewijzigd worden.

Na de opleiding zijn de cursisten in staat om tijdig een levensbedreigende toestand van een slachtoffer te herkennen, brandwonden te verzorgen, te reanimeren... Het volledige opleidingsplan kan u op aanvraag bekomen.

De opleiding omvat 16, 20 of 24 uren en wordt gegeven aan maximaal 12 deelnemers.

Deze opleiding bestaan uit volgende modules:

  • Module 1: basisprincipes, Basic Life Support, alarmering
  • Module 2: levenbedreigende aandoeningen: hartinfarct, verstikking, brandwonden...
  • Module 3: niet-levensbedreigende aandoeningen: breuken, wonden, insectenbeten...
  • Module 4: andere aandoeningen + bedrijfsapotheek: vergiftiging, diabetes, epilepsie...
  • Module 5 en 6: extra praktijkmomenten en oefeningen