Levensreddend Handelen bij kinderen van 0-12 jaar

Verantwoordelijken en begeleiders van kinderopvangcentra dienen te beschikken over een attest van kennis ‘Levensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar’. Dit werd vastgelegd in het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2009 (bijgewerkt op 27 februari 2014).

Dit attest is 3 jaar geldig en dient te worden hernieuwd om de 3 jaar, tenzij er een gegronde indicatie aanwezig is en de organisator of Kind & Gezin gemotiveerd verzoekt om sneller een nieuw document te geven.

Deze opleiding duurt 3 uren en behandelt volgende onderwerpen:

  • Evalueren van de vitale toestand van baby's en kinderen
  • Reanimatie bij baby's en kinderen + praktische oefening
  • Koortsstuipen
  • Verstikking

De kinderopvangcentra kunnen dit ook jaarlijks opnieuw volgen om blijvend accuraat en adequaat te kunnen handelen in noodsituaties. Deze lessenreeks kan ook aan andere doelgroepen aangeboden worden zoals ouders en grootouders.

Bekijk het stappenplan voor de reanimatie van baby en kind.

Aansluitend kan u de vervolgopleiding EHBO bij kinderen volgen.