EHBO bij Kids module 2 en 3

De opleidingen 'EHBO bij Kids module 2 en 3' zijn vrijblijvende vervolgopleiding van de opleidingLevensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar.
Aan de hand van een theoretisch luik dat aangevuld wordt met praktijkvoorbeelden door de lesgevers, verdiept u zich verder in een aantal boeiende thema's.

Deze opleidingen duren elk 3 uren en behandelen volgende onderwerpen:
EHBO bij Kids module 2:

 • Diabetes
 • Epilepsie
 • Braken en uitdroging
 • Zonneslag en hitteslag
 • Flauwvallen
 • Hersenschudding
 • Hyperventileren
 • Adem inhouden
 • Allergie en astma
 • Kortademigheid, allergie en astma

EHBO bij Kids module 3:

 • Sportongevallen
 • Bloedneus
 • Vreemd voorwerp in het oog, het oor of de neus
 • Insectenbeten
 • Afgebroken tand
 • Kleine wondjes
 • Huisapotheek
 • Vallen van grote hoogte

De kinderopvangcentra kunnen dit ook jaarlijks opnieuw volgen om blijvend accuraat en adequaat te kunnen handelen in noodsituaties. Deze lessenreeks kan ook aan andere doelgroepen aangeboden worden zoals ouders en grootouders.

Een opleidingsattest i.s.m. Kind & Gezin wordt voor iedere deelnemer voorzien!